استعلام قیمت طراحی آنلاین سوله 

لطفا اطلاعات سوله خود را به دقت وارد نمایید تا قیمت طراحی شما محاسبه گردد.پس از مشاهده قیمت طراحی ابتدا مبلغ طراحی را واریز نمایید سپس به قسمت درخواست طراحی سوله مراجعه نمایید.

 

 

تعداد دهانه های سوله:

عرض بزرگترین دهانه:  سانتیمتر

طول دهانه:  سانتیمتر

ارتفاع بلندترین دهانه:   سانتیمتر

تناژ سنگین ترین جرثقیل:   کیلوگرم

تعداد ستون میانی:

آیا سقف سوله قوسی است؟                     

نوع شیب سقف:                

       

انتخاب خروجی ها:                                                    

 

                                                        قیمت کل:     قیمت   ریال