ارتباط با گروه سوله پرداز

 نشانی دفتر مرکزی: اصفهان- بزرگراه شهید دکتر چمران- ابتدای خیابان مولوی- نبش کوچه اول سمت چپ- پلاک دوم- طبقه سوم ( کد پستی : 8149798811 )

تلفن دفتر اصفهان:
 03134721095
03134722719
 

وب سایت:
 http://www.online-soolepardaz.com
http://www.soolepardaz.com

 پست الکترونیک:
civil@soolepardaz.com  

شماره های داخلی دفتر مرکزی:

  • واحد فروش  (1)

  • واحد طراحی ، نظارت و اجرا (2)

  • پشتیبانی نرم افزار (3)

  • پیگیری پروژه های عمرانی (4)

  • واحد اداری - مالی (5)

  • تماس با اپراتور - مالی (6)

  • فکس (7)